DUY THỨC HỌC dễ hiểuThức Tỉnh Tự Nhiên và Thiền Chánh Niệm

Hành trình của video trong 10 phút này sẽ dẫn bạn xuyên suốt khám phá về TÂM THỨC và sự THỨC TỈNH TỰ NHIÊN. Được bắt đầu với ý tưởng làm rõ những thuật ngữ như CHÁNH NIỆM, CHÚ TÂM, THỨC TỈNH, HỒI TƯỞNG... Đoạn mở đầu là khái quát về sự hình thành của 8 thức theo quan niệm DUY THỨC HỌC và những trạng thái tâm ý khác hoạt động liên tục vô thức tạo nên một dòng chảy âm thầm.

TỈNH THỨC (natural Awareness) là khả năng thức tỉnh tự nhiên, hoạt động liên tục, đối tượng bao quát, chính chức năng này mà mà ta có thể thích thú, phấn khởi buồn vui hay trân quý và chán ghén một cách vô thức, cũng chính dòng chảy này tạo ra những giây phút thức tỉnh bất chợt mà ta không thể chủ động hay biết trước. Trong khi CHÁNH NIỆM lại có khả năng nhận diện được những gì đang xảy ra trong dòng chảy tỉnh thức tự nhiên đó tại một thời điểm nhất định và giúp ta điều chỉnh thái độ hay hành vi. Một kỉ thuật khác cũng được đề cập là hồi tưởng và nhớ lại những kinh nghiệm, những thương tích nội tâm đã chôn vùi trong quá khứ. Thiền tập có thể đem vết thương đó lên bề mặt ý thức trong hiện tại và dùng tâm chánh niệm và lòng bao dung để nhận diện và trị liệu.v.v..

5 TÂM SỞ BIẾN HÀNH 
XÚC contact: Sự biến đổi rung chuyển xảy ra khi căn, trần, thức tới với nhau (có cường độ / sự quan trọng / hấp dẫn)
TÁC Ý attention: Phát động của tâm, làm cho tâm hướng về đối tượng
THỌ feeling: Lãnh nạp cảm nhận: dễ chịu, khó chịu, trung tính
TƯỞNG perception: Nắm lấy những tướng trạng, đặc tính của đối tượng
TƯ intention: Chủ tâm hành động