HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU BÍ MẬT"Không có con đường nào kết thúc bởi hạnh phúc chính là một con đường dài vô tận"  – Đức Phật

"Cuộc sống không phải là những vấn đề cần giải quyết, mà là những trải nghiệm cần bạn vượt qua" – Soren Kierkegaard

"Bí mật của hạnh phúc không nằm ở việc bạn tìm kiếm nó, mà là việc bạn hưởng thụ hạnh phúc như thế nào" – Socrates

"Hạnh phúc giống như một con bướm, bạn càng rượt đuổi, nó càng bay xa hơn. Nhưng nếu bạn không để ý đến nó, nó sẽ tự bay đến gần bạn" – Henry David Thoreau

"Chỉ có ai đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng” – Alexandre Dumas.

SỰ SỐNG LÀ ĐIỀU BÍ MẬT
HẠNH PHÚC LÀ ĐIỀU BÍ MẬT

"There is no ultimate end goal. We make our happiness along the way" Buddha
"Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced" Soren Kierkegaard
"The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less" — Socrates
"Happiness is like a butterfly; the more you chase it, the more it will elude you, but if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder" Henry David Thoreau
“There is neither happiness nor unhappiness in this world; there is only the comparison of one state with another. Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss. It is necessary to have wished for death in order to know how good it is to live.....the sum of all human wisdom will be contained in these two words: Wait and Hope.” ― Alexandre Dumas Life is secret HAPPINESS IS SECRET