Ý nghĩa của cuộc sống là sống - Krishnamurti
Những câu nói của Jiddu Krishnamurti

"Sự thật không có con đường, và đó là vẻ đẹp của sự thật, vì nó đang sống.
Một thứ chết có một đường dẫn đến nó bởi vì nó là tĩnh,
nhưng khi bạn thấy rằng sự thật là một cái gì đó đang sống, đang chuyển động,
nơi không có nơi an nghỉ, không có đền thờ, thánh đường, tôn giáo, vị thầy, triết gia, 

không ai có thể dẫn dắt bạn đến -
để rồi bạn cũng sẽ thấy rằng sinh vật sống này 
là những gì bạn thực sự là."
"
Truth has no path, and that is the beauty of truth, it is living. 

A dead thing has a path to it because it is static, 

but when you see that the truth is something living, moving, 

which has no resting place, which is in no temple, mosque or church, 

which no religion, no teacher, no philosopher, nobody can lead you to - 

then you will also see that this living thing is what you actually are."

“ngây thơ” có nghĩa là một tâm trí không có khả năng bị tổn thương.”
The word 'innocence' means a mind that is incapable of being hurt.

“Kết thúc là bắt đầu, và bắt đầu là bước đầu tiên,
và bước đầu tiên là bước duy nhất.”
“The ending is the beginning, and the beginning is the first step, 
and the first step is the only step.”

“Càng hiểu rõ bản thân thì càng có nhiều điều rõ ràng.

Hiểu biết về bản thân không có kết thúc - 

không đi đến thành tích, không đi đến kết luận. 

Đó là một dòng sông bất tận.”

“The more you know yourself, the more clarity there is. 

Self-knowledge has no end - 
you don't come to an achievement, 

you don't come to a conclusion. It is an endless river.”

“Cái toàn thể không thể được hiểu theo một quan điểm duy nhất”

Từ "đạt" một lần nữa ngụ ý thời gian và khoảng cách. 

Tâm do đó là nô lệ của từ “đạt tới”. 

Nếu tâm trí có thể thoát khỏi các từ "nhận, đạt, đến"

thì việc nhìn thấy có thể ngay lập tức.

“Đôi khi với hy vọng ngày mai chúng ta hy sinh ngày hôm nay, 

tuy nhiên hạnh phúc luôn ở trong hiện tại.”
For the hope of tomorrow, you sacrifice today; but happiness is ever in the now.

“Cuộc sống là một bí ẩn phi thường.

Không phải là bí ẩn trong sách, 
không phải là bí ẩn mà mọi người nói đến, 

mà là một bí ẩn mà người ta phải tự khám phá.”

“Ý nghĩa của cuộc sống là sống”

“The significance of life is living.”

“Trí tuệ không phải là sự tích lũy của ký ức
 mà là sự tổn thương tối cao đối với sự thật.”
“Wisdom is not an accumulation of memories, but a supreme vulnerability to the truth.”

"Nếu muốn hiểu và thoát khỏi nỗi sợ, 
người ta cũng phải hiểu niềm vui, 

Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. 

Ta không thể thoát khỏi người này 
mà không thoát khỏi người kia: 

nếu chúng ta từ chối khoái cảm, 
các cực hình sẽ xuất hiện."
"To understand fear you must also understand pleasure – 
they are interrelated; without understanding one you cannot understand the other. 
This means that one cannot say ‘I must only have pleasure and no fear’; 
fear is the other side of the coin which is called pleasure.”

"Khả năng quan sát mà không đánh giá 
là hình thức thông minh cao nhất.
"
"The ability to observe without evaluating 
is the highest form of intelligence."

“Điều đặc biệt quan trọng là khi còn trẻ không phải trau dồi trí nhớ

mà là đánh thức tư duy phê phán và phân tích; 

chỉ sau đó bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của một thực tế 

thay vì hợp lý hóa nó.”

“Khi một người mất mối quan hệ với thiên nhiên và thiên đàng

anh ta sẽ mất mối quan hệ với những người khác.”

“Đam mê là một điều rất đáng sợ 

bởi vì khi bạn có đam mê, 
bạn không biết nó sẽ đưa bạn đến đâu.”
“Passion is a rather frightening thing 
because if you have passion you don't know where it will take you.”

"Bạn phải hiểu toàn bộ cuộc sống chứ không chỉ là một phần nhỏ của nó. 

Đó là lý do tại sao bạn phải đọc, 
đó là lý do tại sao bạn phải nhìn lên bầu trời, 

đó là lý do tại sao bạn phải hát, nhảy, viết thơ, 
và đau khổ, và hiểu,
vì tất cả đó là cuộc sống.
"
"You must understand the whole of life, not just one little part of it. 

That is why you must read, that is why you must look at the skies, 

that is why you must sing, and dance, and write poems, 

and suffer, and understand, for all that is life."

“không phải là nhờ sự nỗ lực của bạn để được tự do mà chính sự thật mới giải phóng bạn.”

“It is truth that liberates, not your effort to be free.”

Cái học chỉ thực sự xuất hiện khi tinh thần cạnh tranh đã chấm dứt.

“Real learning comes about when the competitive spirit has ceased.”

“Hãy là ánh sáng cho chính mình.”

"Be a light unto oneself."

"Để hiểu được cái vô lượng, tâm trí phải yên lặng lạ thường.
"
“To understand the immeasurable, the mind must be extraordinarily quiet, still.”

"Khi bạn bắt đầu hiểu đựợc bản thân mà không cố gắng thay đổi,
Thì chính sự trải nghiệm đó là sự biến đổi."

“If you begin to understand what you are without trying to change it,

then what you are undergoes a transformation.”

Sự kết thúc của đau buồn là sự khởi đầu của trí tuệ.
Kiến thức luôn ở trong bóng tối của vô minh.
Thiền là sự tự do khỏi sự suy nghĩ 

và là một chuyển động trong sự xuất thần của sự thật.
Thiền là sự bùng nổ của trí thông minh.
“The ending of sorrow is the beginning of wisdom. 

Knowledge is always within the shadow of ignorance. 

Meditation is freedom from thought and a movement in the ecstasy of truth. 

Meditation is explosion of intelligence.”