Trò chuyện "Con Đường Vô Tận"


Ghi lại vài trích dẫn trong những buổi trò chuyện của thầy pháp cầu và trần duy nhật trong lần về ăn tết thăm quê hương 2020. Những trích dẫn này từ 7 video đầy đủ đã được đăng tại Kênh Trần Duy Nhât